#

 

Hedef Tespiti

Bir objenin tespiti için gerekli olan çözünürlük elde edilen pikseller ile belirlenir. Burada Dünya çapında kullanılan Johnson Kriterleri uygulanır. Bu kriterler 1950 yıllarında oluşturulmuştur.

Kriter :

% 50 olasılık, 20C sıcaklık farkı için çeşitli boyutlardaki nesnelerin kaplayacağı pikselleri tespit etmektedir. Kriter 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

 

  • • Tespit (Detection) : Bir nesne var olduğunu belirtir.
  • • Teşhis (Recognition) : Bir nesnenin ne olduğunu belirtir. (Kamyon, insan gibi)
  • • Tanımlama (Identification) : Bir nesnenin nasıl olduğunu belirtir. (Silahlı insan, F16 gibi)

 

#

#

Hedef Tespitine Etkenler

 

  • • Dedektör Çözünürlüğü
  • • Görüş Alanı (Field of View)
  • • Optik Yaklaştırma
  • • Isı Hassasiyeti
  • • Sis, Yağmur ve Kar

 

#

Dedektör çözünürlüğü arttıkça hedef verisi artmakta, bu da tanımlamayı kolaylaştırmaktadır.

#

Görüş açısı arttıkça ayını görüntüyü görebilmek için mesafeyi azaltmak gerekir. Bu nedenle daha küçük görüş açıları daha uzaktan tespit imkanı sağlar.

#

#

Aynı optik mercek (2000 mm) ile farklı uzaklılarda ki cisimin dedektörde kapladığı pikseller azalmaktadır. Bu nedenle de teşhis zorlaşmaktadır. Bunun iyileştirilmesi için optik merceğin daha da büyütülmesi yani görüş açısının daraltılması gerekir.

#

Optik yaklaştırma aslında kullanılan lens ile dedektör arasındaki mesafenin değiştirilerek görüş açısının değiştirilmesidir. Bu sayede asıl görüntü üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan dedektör üzerine düşen veri miktarı değişmektedir. Bu sayede hedef tanımlama daha kolaylaşmaktadır.Optik yaklaştırma sayesinde geniş alan taraması yapılabilirken, tespit edilen bir hedef optik yaklaştırma ile teşhis edilebilir hale gelmektedir.

#

Optik yaklaştırma üzerine sayısal yaklaştırma yapıldığında görüntü ikisinin çarpanı oranında büyümektedir.

#

#

Mesafe arttıkça meteorolojik koşullar nedeniyle cisimler arasındaki ısı farkları azalmaktadır. Bu nedenle uzak mesafelerde ufak ısı değişikliklerini tespit etmeye ihityaç vardır. Isı hassasiyeti yüksek kameralar bu farkları tespit ederek daha hassas ve net görüntüler oluşturabilmektedir.

#

Isı havada bulunan su molekülleri tarafından soğrulmakta ve bu nedenle uzun mesafelerde sıcaklık değeri düşmektedir. Sis gibi durumlarda havada bulunan su molekülleri yağmur gibi durumlara karşı daha az olması nedeniyle ısı geçirgenliği fazladır.Bu sayede termal kameralar görüntü sağlayabilmektedir.

#

Karlı havalarda düşük ısı farkları olması nedeniyle özellike çavrenin tespiti zorlaşmaktadır. Ancak cisimler ile arka plan arasında ısı farklarının olması sayesinde cisimlerin tespiti sağlanabilmektedir. Menzil olarak bir etken olmak ile birlikte hedef tespitine engel değildir.

#

Yukarıdaki örneklerde dedektör piksel sayısının tespit mesafesine olan etkisi görülebilmektedir. Tüm koşulları aynı olan, 300 m mesafede 2.3 x 2.3 m boyutlarındaki bir hedefin farklı dedektör çözünürlüklerinde kapsadığı piksel sayıları hesaplanmıştır.

#

Yukarıdaki örneklerde görüş alanının (FOV) tespit mesafesine olan etkisi görülebilmektedir. Tüm koşulları aynı olan, 300 m mesafede 2.3 x 2.3 m boyutlarındaki bir hedefin farklı görüş alanlarında kapsadığı piksel sayıları hesaplanmıştır.