ŞİRKET POLİTİKASI

ŞİRKET POLİTİKASI

Teknolojik altyapı temini, satışı, kurulumu ve destek hizmetleri, sistem odası projelendirme danışmanlık ve devreye alma hizmetleri, siber güvenlik çözümleri, konusunda faaliyetlerini yürüten IRMARINETECH Yazılım Danışmanlık’in ilkesi; müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet ve ürün sunulan kurumların ve diğer sosyal paydaşlarının beklentilerini aşmaktır. Şirket gücünü yetişmiş ve sürekli gelişen insan kaynağından almaktadır. Türkiye’ye geleceğin teknolojilerini taşımayı kendine vizyon olarak belirlemiştir. Bilgi teknolojileri alanında müşterilerimize değer katan, rekabet güçlerini arttıran; yetkin ekibimiz eşliğinde kaliteli, esnek, yurt çapında yaygın, entegre çözümler sunmaktır.
Değerlerimiz:
• Çalışanlarımız en önemli varlıklarımızdır, onların kişisel ve mesleki gelişimi şirketimiz için önem taşır.
• Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması sağlamaya çalışırız.
• Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanırız.
• Faaliyetlerimizde; verilere dayalı, süreç odaklı yaklaşım ve insan kaynağının önemini benimseriz.
• Yönetimde şeffaflık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygularız.
• Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak hedefimizdir.
• Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
• Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmetler sunmak, satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürürüz.
• Doğal kaynak tüketimini azaltan, atık miktarını azaltarak sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuruz.
• Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek için çalışırız.
• Müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğinin tüm çalışanlara iletilmesi ve gizlilik ilkesinin korunması adına faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlarız.
• Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kabul edilebilir seviyelere düşürmek hedefimizdir.
• Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek için çalışırız.
• Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmek, bu verilerden hedefler üretmek
• İşimizin, müşterilerinizin ve yasal şartların gerektirdiği bilgi güvenliği şartlarını karşılamak
• Şirket politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.


ÜrünlerMenüMailTelefon
Yukarı