#

Termal Kamera, insan gözü tarafından tespit edilemeyen ışınım bandında yer alan ısı enerjisini dijital olarak görüntüye çeviren sistemlerdir.

#

Termal kamera seçiminde en önemli husus seçilecek detektörlerin gerçek çözünürlüğüdür. Detektör çözünürlüğünün yüksek olması kameranın menzilini...

#

Bir objenin tespiti için gerekli olan çözünürlük elde edilen pikseller ile belirlenir. Burada Dünya çapında kullanılan Johnson Kriterleri uygulanır...

#

Termal kameralar insanın cilt sıcaklığını belirli mesafelerden ölçebilme imkanına sahiptir. Normalde insan vücudunun asıl sıcaklığı ile cilt sıcaklığı aynı değidir.

#

Geniş Dinamik Aralık için kameralar iki çeşit yöntem kullanmaktadırlar. Bunlardan ilki Gerçek Geniş Dinamik Aralık olarak belirtilen Birleşik Pozlama (Multi –Shutter) tekniğidir.

#

Şirketler ticari sırlarını koruyabilmek adına; fiziksel güvenlik, elektronik güvenlik ve siber güvenlik alanları başta olmak üzere çok ciddi yatırımlar yapmakta. Teknoloji ile ...