AKRA Holografik Harita Yazılımı• Entegre edilmiş sistemlere ait verilerin, görüntülerin ekrandan bağımsız olarak holografik olarak gösterilmesini sağlayan yazılımdır.