#

Giriş

Ethernet teknolojisi, kullanım amaçlarına göre iki ana kategoriye ayrılabilir: Endüstriyel Ethernet ve Normal Ethernet. Endüstriyel Ethernet, esas olarak, sağlam bir endüstriyel ortamda verimli bir şekilde çalışmak üzere donatılmış Ethernet'i ifade eder. “Normal” Ethernet ise ticari kullanım için tasarlanmış Ethernet'tir. Endüstriyel bir ortamda normal Ethernet cihazlarını kullanmaya çalışmak, bir ağın verimliliğini ve kalitesini büyük ölçüde azaltabilir. Bu nedenle, bu iki Ethernet türünün birbirinden farklı birçok yönünü tanımak ve tanımlamak önemlidir. Endüstriyel Ethernet ve normal Ethernet arasındaki farkı daha iyi anlamak için okumaya devam edin.

Uygulama Gereksinimleri

Endüstriyel Ethernet ve normal Ethernet arasındaki temel farklardan biri uygulama gereksinimleridir. Endüstriyel Ethernet'in temel amacı, ticari Ethernet'ten büyük ölçüde farklıdır. Endüstriyel Ethernet, determinizmin ve gerçek zamanlı kontrolün hayati olduğu kritik görevler için yaratılmıştır. Ticari Ethernet, doğası gereği bu tür belirleyici performans veya gerçek zamanlı iletişim sağlamaz ve bu nedenle endüstriyel kullanımın uygulama gereksinimlerini karşılayamaz.

Çalışma koşulları

Endüstriyel Ethernet ile normal Ethernet arasındaki bir diğer önemli fark, her bir teknoloji türünün çalışma koşullarıdır. Normal Ethernet, veri merkezleri veya ofis binaları gibi kapalı, sıcaklık kontrollü, temiz ve kararlı bir ortamda bulunacağı ticari ağ uygulamalarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak Endüstriyel Ethernet, zorlu endüstriyel ortamlarda verimli çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle endüstriyel Ethernet, aşağıdakiler gibi çok daha zorlu çevresel taleplere dayanabilmelidir:

- Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar
- Suya maruz kalma                                                                                                                                                                       - Şiddetli rüzgarlara maruz kalma
- Yüksek nem seviyelerinemaruz kalma                                                                                                                                       - UV Işınlarına maruz kalma
 - Elektromanyetik ortamlara maruz kalma

Ticari Ethernet teknolojisi bu tür zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmadığından, endüstriyel bir ortamda uygulanması büyük olasılıkla önemli hasarlara neden olacaktır. Sonuç olarak, kesinti veya kritik veri kaybı gibi diğer olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.